خود را عادت دهید تا قبل از سفر موارد زیر را چک نمایید تا از آسیب‌های جانی و مالی به خود و دیگران جلوگیری نمایید.
قبل از سوار شدن به خودرو
دور خودرو چرخی بزنید و بدنه، چراغ ها، آینه ها، چرخ ها، لاستیک‌ها و مابقی ادوات ظاهری خودرو را چک کنید.
آسیب‌های احتمالی هر چرخ را بررسی نمایید. باد لاستیک‌ها را چک کنید و در صورت نیاز تنظیم باد انجام دهید.
پیچ یا مهره چرخ‌ها را با آچار مخصوص چک کنید و مطمئن شوید که محکم هستند.
زیر خودرو را چک کنید تا مطمئن شوید خودروی شما از هیچ ناحیه‌ای نشتی ندارد.
کاپوت را باز کنید، سطح روغن ترمز و کلاچ را بررسی کنید. نشانگر روغن موتور را بکشید و از سطح آن اطمینان پیدا کنید.
از پر بودن سطح مایع خنک کننده و شیشه شور مطمئن شوید. فیلتر هوا را بررسی کنید و در صورت کثیف بودن آن را تعویض نمایید.
سوار خودرو شوید
قبل از شروع حرکت خودرو از عملکرد صحیح کمربند‌ها مطلع شوید. سویچ را بچرخانید و منتظر شوید علائم هشدار دهنده خاموش شوند سپس استارت بزنید و دوباره به علائم هشدار دهنده توجه کنید و مطمئن شوید همه چیز مرتب است. قبل از شروع حرکت ترمز، کلاچ و چراغ‌ها را چک کنید. بعد از حرکت به صداها گوش بدید و مطمئن شوید صدای غیر عادی نمی‌شنوید.