مهم این است که بدانید چگونه یک خودرو کار کرده را از نظر خسارت‌های احتمالی تصادف ارزیابی کنید.
ارزیابی آسیب‌های گذشته به تعیین ارزش واقعی خودرو کمک می کند و مشکلات ناشی از آن را شناسایی می کند .در اینجا چند نکته برای نحوه تشخیص آسیب‌های احتمالی خودرو بیان می‌کنیم اما این کار تخصصی می‌باشد.

۱. دریافت گزارش تاریخچه وسیله نقلیه :
از یک شرکت مانند نمایندگی خودرو استفاده کنید تا گزارش کامل در مورد تاریخ خودرو را بدست آورید. این پرونده حاوی لیستی از تمام صاحبان گذشته، اطلاعات بیمه و هرگونه گزارش تصادف یا ادعای مربوط به خودرو است. این به شما کمک می‌کند تا بدانید چه نوع آسیب‌هایی را هنگام بررسی جزیی خودرو مورد بررسی قرار دهید.
۲. سپر و گلگیر را چک کنید :
هر دو انتهای وسیله نقلیه را بررسی کنید و برای هر شکاف یا ناحیه رفع شده نگاهی بیندازید. گلگیرها و ضربه گیرها به راحتی در یک برخورد مورد آسیب قرار می‌گیرند، و اغلب از مواد کامپوزیتی سبک و یا پلاستیکی ساخته می شوند. تعمیرات سپر یک شاخص خوب برای آسیب‌های ممکن بعدی است.
۳. شیشه جلو اتومبیل را بررسی کنید :
به تمام پنجره‌ها و شیشه جلو و عقب خودرو نگاه کنید تا آسیب‌های ممکن ناشی از حوادث خودرو یافت کنید. توجه داشته باشید هر گونه تراشه، ترک می‌تواند نشان دهد که خودرو ضعف دارد و این مناطق قطعا نیاز به تعمیرات دارند.
۴. خطوط و منحنی ماشین را بررسی کنید :
پشت ماشین بایستید و بدنه ماشین را چک کنید، خطوط روی بدنه باید مستقیم و سالم باشد حتی منحنی روی بدنه نیز باید یکدست باشد. به طور مثال ریفلکس نور از روی رنگ بدنه باید منظم باشد، یک خط تعریف نشده یا ریفلکس بد نور نشان از چکش خوردگی یا تعویض آن می‌باشد.
۵. شکاف بین پنل و درها را چک کنید :
به شکاف بین هر درب و پنل بدن مجاور نگاه کنید. شکاف‌ها باید به صورت مستقیم و از بالا به پایین باشد. خودرویی که آسیب‌های ناشی از تصادف خودرو داشته باشد، به علت عدم تعادل یا جایگزینی پنل ها یا درها، شکاف‌های نامطلوب ایجاد می‌کند.
۶. بدنه را احساس کنید :
با دست کشیدن روی بدنه بین شکاف‌ها و گلگیرها بدنه را تست کنید، ماشین تصادفی دارای ناهمواری غیر منطقی می‌باشد.
۷. گیره‌ها و خارها را بررسی کنید :
خودروهایی که تصادف دارند نیاز عمده ای به تعمیرات دقیق دارند.
۸. به صافکاری و رنگ شدگی‌ها توجه فرمایید :
نگاه دقیق به لبه درها گلگیرها و سپر داشته باشید. نشانه هایی از رنگ‌های متفاوت با رنگ اصلی نشان از آشغال رنگ دارد که برای هماهنگی با رنگ اصلی یا صافکاری دوباره رنگ شده است تا با کل ماشین هماهنگ باشد.